σελίδα πελάτη

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και αποκτήστε 100% πρόσβαση, στη διαχείρισή τους.

Για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, θα πρέπει να έχετε κλείσει τουλάχιστον 1 ραντεβού μαζί μας, προηγουμένως.

Θα δημιουργηθούν τα στοιχεία σας και σημειώνοντας κάθε φορά μόνο το mail, θα σας έρχεται ένας μοναδικός σύνδεσμος, που θα σας συνδέει αυτοματοποιημένα!

Μπορείτε να κλείσετε ένα νέο ραντεβού μαζί μας, μέχρι 2 ώρες νωρίτερα, από την ώρα που σας εξυπηρετεί.

Μπορείτε να ακυρώσετε το ραντεβού μαζί μας, μέχρι 2 ώρες νωρίτερα, από την ώρα που έχετε προγραμματίσει.